عشق معجزه میکند...

تنها راه رسیدن به عشق حقیقی راه حسین است.

عشق معجزه میکند...

تنها راه رسیدن به عشق حقیقی راه حسین است.

عشق معجزه میکند...

عشق تنها کلید حل مشکلات است...
عاشق شوید....مشکلاتتان از بزرگی عشق و قدرتش میترسند و تنها کاری که از دستشان بر می آید نابودی است....
عشق نابود کننده ی مشکلات است.....
عشق غوغا میکند.....

محبوب ترین مطالب

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۰
اسفند

من از بی نیازی به ثروت رسیدم

که از بی نیازان غنی تر ندیدم

برای رسیدن به آرامش دل

من از مال دنیا چه آسان بریدم

خدایا من از تو دولت نمی خواهم

متاع دنیا رو شوکت نمی خواهم

فقط ز لطف بی کرانت به من عطا کن

آرامش خاطر ای خالق قادر

****

من مشتری دائم میخانه عشقم

سرمست و خرابات پیمانه عشقم

با من سخن از قصر سلیمان نتوان گفت

درویش صفت عاشق ویرانه عشق است

****

من از بی نیازی به ثروت رسیدم

که از بی نیازان غنی تر ندیدم


  • عاشق دلشکسته