عشق معجزه میکند...

تنها راه رسیدن به عشق حقیقی راه حسین است.

عشق معجزه میکند...

تنها راه رسیدن به عشق حقیقی راه حسین است.

عشق معجزه میکند...

عشق تنها کلید حل مشکلات است...
عاشق شوید....مشکلاتتان از بزرگی عشق و قدرتش میترسند و تنها کاری که از دستشان بر می آید نابودی است....
عشق نابود کننده ی مشکلات است.....
عشق غوغا میکند.....

محبوب ترین مطالب

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰۹
ارديبهشت

سلام آخرم را  به عشق اول و آخرم تقدیم میکنم...

سلام ای عشق پاک و رویایی من...

تا زمانی که عاشقت هستم پاک و مصون باقی خواهم ماند...

وای به روزی که عشقت در وجودم کمرنگ شود...

آن روز سلام آخرم را تقدیمت میکنم و جانم را فدایت میکنم تا شاید بتوانم گوشه ای از مهر و محبتم را نشانت دهم...

از جانم عزیز تر ندارم تا در راهت ببخشم...اما این نکته همیشه برایم آرزویی بزرگ بوده...

از من جز خطا ندیدی و از تو جز بخشایش و پرده پوشانی  ندیدم...

وای به روزی که تمام پرده ها کنار بروند...

آن وقت است که زبان ها و چشم ها و قضاوت خواهند کرد...

تمام وجودم از آن توست...

اگر دوست داشتی بیا واین وجود بی ارزش را که فقط به لطف نگاهت ارزشمند شده است....را به فنای مطلق بکشان...

ذره تا زمانی که خورشید را ندیده احساس ارزش میکند....اما در برابر خورشید هیچ است...

تمام ذرات عالم به فدای یک لبخند رضایتت...ای معشوق خوبروی من....الله

  • عاشق دلشکسته
۰۳
ارديبهشت

سلام همان نام عشق است...

ای معشوق خوب روی من....

ای معشوق زیبا روی من...

ای معشوق مقتدر و عزیز من...

ای معشوق و همه هستی من...

ای که حتی دلم را شکستی تا مرا به آرزوهایم برسانی...

به دل تکه تکه ام نیز رحم نکردی تا در نهایت به  همه آرزوهایم برسم...

من آن لحظه که دلم شکست نمیدانستم دلیلش چه بود...

اما باخود گفتم صبر بهترین کار است...

حتی اشکم در نیامد...

تا این که خودت گفتی که......

یادم آمد...آری...

من گفتم...

اما این همه لطف تو روزی مرا به فنای در راهت خواهد کشاند...

تمام هستی ام و تمام هستی ات فدای لبخند رضایتت...

میدانم ارزش و قابل حتی لبخندت را ندارد...

اما چه کنم که بیشتر از این وجود ندارد...

و الا تمام این دنیای فانی و آن دنیای باقی و هستی ام و نیستی ام قابل مقایسه با یک لبخندت نیست...

خودت بالاتر از این ها را بساز تا باز هم داشته باشم و بتوانم تقدیم تو و دوستانت کنم...

و آتشی از عشق سوزان را به جان دشمنانت بیندازم و به نابودی مطلق برسند...

تا تو نخواهی هیچ عملی محقق نمیشود...

پس برای دنیایت عدالت...

برای مفهوم والای انسانیت ...بخشایش طلب میکنم...

آرزوی مرا محقق کن و تمام عاشقان دنیا را به معشوق شان برسان...

دلم تنها جایگاه توست...

امتحانم کن...

عشق تمام دنیا را به جانم بینداز تا باز ببینی جز تو هیچ چیزی در دلم راه ندارد...
لطف بی پایانت مجنونم کرد...

مجنون به لیلی اش نرسید...

لطفی کن و مرا به لیلی ام برسان...

از لطف و بزرگواری ات و بخشایش و عدالتت سپاسگزارم...

تا روز وصالت میسوزم و میسازم...

از لطفت بی نهایت ممنون...

دوستت دارم...

تقدیم با عشق از تمام وجودم...

امضا

نقطه ای کوچک از این هستی بزرگ...

مجیدالله

  • عاشق دلشکسته
۰۲
ارديبهشت
سلام بر خالق زیبایی ها...
سلام بر خالق عدد 26
سلام بر خالق بهشت و جهنم...
سلام بر خالق مفهوم والای انسانیت...
سلام بر زیبایی وصف ناپذیر...
سلام بر پادشاه خوبان و تکمیل کننده هستی...
هستی بدون تو بی معنا و مفهوم است...
تنها تویی مونس و یار و همدم من...
دوستت دارم از آن دوست داشتن های خاص...
هستی و نیستی ام فدای لبخند رضایتت...
روز ها و شب ها و ماه ها و سال های خوبی با هم داشتیم
به هم قول داده بودیم تا دنیا را فدای هم کنیم...؟
 تو زودتر از من دنیا را فدایم کردی...
باز هم میگویم این دنیا فدای لبخند رضایتت...
امضا...
عاشق...
معشوق
الله
  • عاشق دلشکسته