عشق معجزه میکند...

تنها راه رسیدن به عشق حقیقی راه حسین است.

عشق معجزه میکند...

تنها راه رسیدن به عشق حقیقی راه حسین است.

عشق معجزه میکند...

عشق تنها کلید حل مشکلات است...
عاشق شوید....مشکلاتتان از بزرگی عشق و قدرتش میترسند و تنها کاری که از دستشان بر می آید نابودی است....
عشق نابود کننده ی مشکلات است.....
عشق غوغا میکند.....

محبوب ترین مطالب

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۹
اسفند

عشق معجزه می کند.

بهار در راه است.

عشق بهاری من نیز در راه است.

بهار با تمام شور و حالش فرا می رسد.

سخت درگیر کارهای عقب  افتاده ام.

امروز صبح با تمام وجود عشقم را به دیده ی دل نگریستم.

چقدر زیبا بود.باران در حال باریدن بود و من به عشقم فکر می کردم.

اما یک لحظه غفلت کردم و دیدم سیل از خیابان و اشک از چشمانم جاری شد.

حال من امروز این است.

  • عاشق دلشکسته
۰۲
اسفند

4 صفت در وجود عاشق وجود دارد:

1-صبر و استقامت

2-خیر خواهی برای دیگران (به خصوص معشوق)

3-عدم وجود هر گونه حسادت 

4-اخلاق خوش

عاشق بدون صبر نمیتواند به وصال عشقش برسد حتی اگر مورد تایید عشقش باشد.

پس ای عاشق دلشکسته ...صبور باش تا بتوانی دوری از عشقت را تحمل کنی و به عشقت برسی.

عاشق در راه عشقش خودش را از یاد میبرد و تنها موضوع مهم زندگی اش کمک رساندن به غیر از خودش است.

به خاطر عشقش حاضر است خودش را به خطر بیندازد...(خودش انگار وجود ندارد)

عاشق حسود نیست...چون اگر ذره ای حسادت در وجودش بود به کلی نابود میشد...

و اثری از عشقش باقی نمیماند...در حالی که نام عاشقانی چون شیرین و فرهاد جاودانه شده.... .

همان گونه که هر کاری قوانین و مقررات خاص خودش را دارد 

عشق نیز که از کارهای مهم و حیاتی بشر است قانون دارد...

مهم ترین قانون عشق رعایت اخلاق است...

عاشق بی اخلاق نمونه ای متناقض است... .

چون عاشق زمانی عاشق میشود که اخلاقش کامل شده باشد....

پس هرگاه عاشق شدید....به خودتان افتخار کنید....

زیرا که عاشقان حقیقی نمونه و الگو خواهند شد....

  • عاشق دلشکسته