عشق معجزه میکند...

تنها راه رسیدن به عشق حقیقی راه حسین است.

عشق معجزه میکند...

تنها راه رسیدن به عشق حقیقی راه حسین است.

عشق معجزه میکند...

عشق تنها کلید حل مشکلات است...
عاشق شوید....مشکلاتتان از بزرگی عشق و قدرتش میترسند و تنها کاری که از دستشان بر می آید نابودی است....
عشق نابود کننده ی مشکلات است.....
عشق غوغا میکند.....

محبوب ترین مطالب

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۸
آذر

گر زحال دل خبر داری بگو/ور نشانی مختصر داری بگو/مرگ را دانم ولی تا کوی دوست/راه اگر نزدیکتر دانی بگو


عشق را شاید بتوان جانمایه و شالوده تفکر عین القضات همدانی فیلسوف و عارف ایرانی ((متولد سال ۴۷۶ هجری خورشیدی در همدان - متوفی به سال ۵۰۹ هجری خورشیدی) نامید.با استناد به گفته وی که:(هر چند که می کوشم از عشق درگذرم،عشق مرا شیفته و سرگردان می دارد و با این هم او غالب میشود و من مغلوب.با عشق کی توانم کوشید؟


کارم اندر عشق مشکل میشود    خان و مانم بر سر دل میشود

هرزمان گویم که بگریزم زعشق  عشق پیش از من به منزل میشود


میتوان دریافت که سینه وی گدازان از لهیب عشق است و شاید علت اینکه نثر وی یکی از دل انگیزترین نثرهای ادب پارسیست همین شوریدگی اوست که در نهایت سر عین القضات را به دست متحجرین و متعصبین آن دوره که افکار و اندیشه های وی را متعارض با شرع میدانستند بر دار می برد و نامش در کنار منصور حلاج و سهروردی به عنوان یکی از سه صوفی شهید در تاریخ ایران جاودانه می کند.


"هر که عاشق شود و آنگاه عشق پنهان دارد و بر عشق بمیرد شهید باشد!"

  • عاشق دلشکسته
۲۶
آذر

هیچگاه
تو را...
آنگونه
دوست نخواهم داشت...
که
زندانیم باشی...!
زندانبانی...
شغل مورد علاقه ام نیست...!
و از دید من...

زندان...
منفورترین مکان دنیاست...!
من...
تارهای افکار خویش نیز...

گسسته ام...!
چه برسد...

به تو...!!!
تو میتوانی پرنده باشی...
اما...
اینکه بخواهی
تا چه حد...
در آسمان من...
اوج بگیری...

در خود توست...
میزان اوج گرفتن و پروازت...
بستگی دارد به...

"آرزویت""باورت""خواستنت""صداقتت"
و...
"عشقت"
هر میزان که...
از
چشمه عشق...
سیرابتر بنوشی...
بیشتر اوج خواهی گرفت...!
من...
تو را...

آرزو نخواهم کرد...!
آنکه با دل می آید...
با دل میماند...
و این...
می ارزد به تمام زندگی...!!!

  • عاشق دلشکسته